Yhdenvertaisuus

Kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastainen suunnitelma

Tällä sivulla olevat lainaukset ovat Bulldogsin kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastaisesta suunnitelmasta. 

Suunnitelma on pdf-muodossa ja saat sen ladattua klikkaamalla tämän tekstin alla olevaa linkkiä.

Bulldogs on seurana sitoutunut turvaamaan oikeuden turvalliseen harrastukseen niin pelaajille, valmentajille kuin toimihenkilöille. Konkreettisena asiana Bulldogs julkistaa nyt ensimmäistä kertaa kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vastaisen suunnitelman. Suunnitelma on ensimmäinen versio, jota päivitetään tarpeen mukaan. 

Suunnitelma koskee seuran kaikkia joukkueita ja ikäryhmiä. Suunnitelman tarkoituksena on määritellä selkeästi mitä kiusaamisella ja seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan. Suunnitelmassa annetaan konkreettisia toimintatapoja ja ohjeita tilanteiden käsittelemiseen ja ratkaisemiseen. Se kertoo myös miten seura pyrkii ennaltaehkäisemään tapauksia.

Jokainen seuran toimintaan osallistuva on vastuussa omalla toiminnallaan ja esimerkillään seuratoiminnan turvallisuudesta ja hyvinvointia edistävästä ilmapiiristä. 

Suunnitelman pohjana on käytetty Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Et ole yksin -palvelun materiaaleja. Suunnitelma perehdytetään kaikille seuran toiminnassa oleville henkilöille. Etenkin valmentajien rooli turvallisen ja tasa-arvoisen ympäristön luomisessa on merkittävä.

Suoraan loukkaavan kohtelun ja kiusaamisen kanssa on tekemisissä joka viides urheilua harrastava lapsi ja nuori joko loukkaavan kohtelun kohteena tai itse muita kiusaavana. 

Suunnitelmaan liittyen tälle sivulle avataan mahdollisuus ilmoittaa nimettömänä kokemastaan kiusaamisesta tai seksuaalisesta häirinnästä. Ilmoitus menee seuran puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Kaikki ilmoitukset käsitellään tämän ohjeen mukaisesti.

Myönteinen ilmapiiri lisää suvaitsevaisuutta, jonka lisäksi tarvitaan selkeitä toimenpiteitä kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn.
Seurassa tarjotaan pelaajille omia vaikutusmahdollisuuksia erityisesti liittyen harrastustoimintaan kiinnittymisen kannalta merkityksellisiin asioihin, kuten harjoitusmääriin ja pelaajien jakamiseen pelipaikoille sekä ikäluokkajoukkueisiin

Ilmoituslomake kiusaamisesta tai seksuaalisesta häirinnästä

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa nimettömästi tai nimelläsi, mikäli olet kokenut kiusaamista tai seksuaalista häirintää seuran tapahtumissa tai seurassa toimivan henkilön toimesta. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli olet jättänyt yhteystietosi, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Lomaketiedot toimitetaan seuran puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.