en-Uusi hallitus järjestäytyi

30/10/2016

Toiminta organisoitiin viiteen tiimiin

Bulldogsin syyskokouksessa valittu tuore hallitus piti järjestäytymiskokouksensa 29.10.2016. Hallituksen kokouksessa päätettiin muodostaa tiimejä eri vastuualueiden hoitamiseen.

Taloustiimin vastuuhenkilöiksi valittiin Tarja Altio ja Jaakko Latva-Pukkila. Tiimi vastaa seuran taloudenpidosta, kirjanpidosta, laskutuksesta, laskujen maksusta, raportoinnista, tuotemyynnistä, buffamyynnistä, jäsenmaksuista sekä varainhankinnasta.

Valmennustiimi vastaa valmennuksen tason kehittämisestä koko seuran tasolla. Valmennustiimi koordinoi seurassa tapahtuvaa valmentajakoulutusta, vastaa harjoitusympäristöjen kehittämisestä sekä kehittää valmennuksessa tarvittavaa materiaalia. Tiimin vastuuhenkilöiksi nimettiin Mikko Ranta-Aho ja Janne Laukka.

Ottelu- ja tuomaritiimi vastaa ottelutapahtumien järjestelyistä. Ottelu- ja tuomaritiimi huolehtii peleihin liittyvästä valmistelusta sekä tarvittavan henkilöstön varaamisesta ottelun toimeenpanemiseksi. Lisäksi tiimi vastaa seuran sisällä tapahtuvasta tuomarirekrytoinnista ja -koulutuksesta. Ottelu- ja tuomaritiimin vastuuhenkilöksi nimettiin Anssi Hakarinne.

Koulutiimi vastaa seuran ja koulujen välisestä yhteistyöstä. Tiimi vastaa yhteydenpidosta toiminta-alueella toimiviin oppilaitoksiin ja toteuttaa kouluissa jenkkifutisaiheisia tapahtumia (mm. liikuntatunteja, yökoulujen rasteja ja lajiesittelyjä). Tiimin vastuuhenkilöiksi nimettiin Eppu Pesonen ja Jaakko Latva-Pukkila.

Markkinointitiimi vastaa seuran markkinoinnista ja viestinnästä. Tiimi koordinoi seuran osallistumisen erilaisiin markkinoinnillisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, ylläpitää markkinointikalenteria ja tiedottaa seuran sekä lajin ajankohtaisista tapahtumista seuralle ja sen sidosryhmille. Markkinointitiimin vastuuhenkilöksi nimettiin Jussi Mäkelä.

Seuraavaksi vastuuhenkilöt ryhtyvät toimeenpanemaan olemassa olevia tehtäviä, kokoamaan seuran jäsenistä omia tiimejään ja hahmottelemaan sitä, miten seuran hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa pystytään edistämään eri tiimien vastuualueilla.